Morrilton football forfeits four wins

Morrilton football forfeits four wins