Robb Smith recaps TCU, previews Texas State

Robb Smith recaps TCU, previews Texas State